Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε διαβούλευση το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για δράσεις Καινοτομίας και Συνεργασίας του ΠΑΑ




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε διαβούλευση το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για δράσεις Καινοτομίας και Συνεργασίας του ΠΑΑ


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 θέτει σε διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1– 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
Το Υπομέτρο 16.1 – 16.2, ύψους 53 εκ. €, και το Υπομέτρο 16.1 – 16.5, ύψους 7 εκ. €, του Μέτρου 16 απευθύνονται σε σχήματα συνεργασίας φορέων, Επιχειρησιακές Ομάδες όπως αποκαλούνται τα εν λόγω σχήματα, τα οποία διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών / φορέων που μετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας. Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που μπορεί να αναληφθούν στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών μπορεί να εμπίπτουν:
  • Στην παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.
  • Στη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.
  • Στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.
  • Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων, κτλ) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.
  • Στην καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.
  • Στη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.
  • Στη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης).
  • Στην υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.

Τα δύο Υπομέτρα υλοποιούνται μέσω δύο Δράσεων, της Δράσης 1 που αφορά στην ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας και της Δράσης 2 που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας.
Η χρηματοδότηση μίας Ε.Ο. (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά στο 100% και ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πράξης μπορεί να διαμορφωθεί κατά ανώτερο όριο σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Η υλοποίηση του επιχειρησιακού
σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά σε:
Δράση 1
Δράση 2
Σύνολο (€)
Μία Διοικητική Περιφέρεια ή έχει
τοπικό χαρακτήρα
5.000
145.000
150.000
Σύνολο της Χώρας
5.000
295.000
300.000
Διακρατική Συνεργασία
5.000
445.000
450.000

Το Υπομέτρο 16.1-16.2 υλοποιείται τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας (ΠΟΠ, ΠΓΕ) ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας ενώ το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 υλοποιείται μόνο κεντρικά.
Σχόλια και παρατηρήσεις επί του κειμένου της Υπουργικής Απόφασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2018 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mtsara@mou.gr, igolegou@mou.gr και edellis@mou.gr.
Συμπεριλαμβάνονται επίσης, προς ενημέρωση, τα κριτήρια επιλογής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 όπως διαμορφώθηκαν μετά την επεξεργασία και ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την 4η Συνεδρίασή της.






TΟ ΦΥΤΟ «ΑθΑΝΑΤΟ » ΣΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ








Η λατινική ονομασία του είναι Αγαύη που προέρχεται από την ελληνική μυθολογία. Η Αγαύη ήταν κόρη του Κάδμου και αδερφή της Σεμέλης, της μητέρας του Διονύσου και σημαίνει θαυμαστή ή αριστοκρατικής καταγωγής. Ήρθε στην Ευρώπη τον 16ο αιώνα από το Μεξικό και σήμερα πλέον θεωρείται χαρακτηριστικό φυτό στην Μεσόγειο. Ζει, μέχρι και 100 χρόνια. Τα φύλλα του σχηματίζουν μία τεράστια ροζέτα, είναι γκριζοπράσινα, και έχουν σχήμα σπαθιού, με άκρες αγκαθωτές που καταλήγουν σε χοντρό μαύρο αγκάθι. Μέσα στα φύλλα του κρατά τους χυμούς του, γι΄αυτο μπορεί να ζήσει χωρίς νερό. Εντυπωσιακή η ανθοφορία του, με τα κιτρινοπράσινα άνθη του, πάνω στο τεράστιο ανθοφόρο στέλεχος. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τού αθάνατου, είναι ότι ανθίζει μόνο μία φορά στης ζωής του και, στη συνέχεια, ξεραίνεται. Αφήνει όμως πίσω του μικρούς παράπλευρους βλαστούς και με την έννοια αυτή δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτός είναι ο λόγος της ονομασίας «Αθάνατος»




Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Τραγούδι με προέλευση από την Αιτωλοακαρνανία - ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ - Τσοπανά… μωρέ παιδιά τσοπανάκος ήμουνα, άιντε τσοπανάκος ήμουνα προβατάκια φύλαγα.Κι αν δε φύλαγα πολλά καμιά πεντακοσαριά, κι αν δε φύλαγα πολλά καμιά πεντακοσαριά. Άιντε ζούμπες ζούμπες ζούμπες ζούμπες στα τσαρούχια μ’ είχα φούντες, άιντε κι όλο γύρναγα στις στρούγκες να βρω νιες και βλαχοπούλες. ------ Είχα κά… μωρέ παιδιά είχα κάπα είχα γλίτσα, άιντε είχα κάπα είχα γλίτσα μ’ αγαπούσαν τα κορίτσια. Κι αν δε φύλαγα πολλά καμιά πεντακοσαριά, κι αν δε φύλαγα πολλά καμιά πεντακοσαριά. Άιντε ζούμπες ζούμπες ζούμπες ζούμπες στα τσαρούχια μ’ είχα φούντες, άιντε κι όλο γύρναγα στις στρούγκες να βρω νιες και βλαχοπούλες. ------ Τη φλογέ… μωρέ παιδιά τη φλογέρα λάλαγα, άιντε πάνω στα ψηλώματα ως τα ξημερώματα. Κι αν δε φύλαγα πολλά καμιά πεντακοσαριά, κι αν δε φύλαγα πολλά καμιά πεντακοσαριά. Άιντε ζούμπες ζούμπες ζούμπες ζούμπες στα τσαρούχια μ’ είχα φούντες, άιντε κι όλο γύρναγα στις στρούγκες να βρω νιες και βλαχοπούλες.

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

































Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ LIVE

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Κονδύλια 555 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΑΑΤ: Κονδύλια 555 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας
Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 19 και μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2016, το
σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 555 εκ. ευρώ.
Το Μέτρο 11 στοχεύει στην ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, γιαυτό και οι δικαιούχοι ενισχύονται για το διαφυγόν εισόδημα, τις
πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η
μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις
αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής. Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί
ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον
τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον
γεωργικών πρακτικών και αγροτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Δικαιούχοι του Μέτρου 11 είναι οι ενεργοί αγρότες, που έχουν υποβάλλει Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης.
Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου
αναφέρει: «Τα βιολογικά προϊόντα είναι ένας τομέας στον οποίο η αγροτική οικονομία
μπορεί και πρέπει να στηριχθεί γιατί είναι άμεσα συνυφασμένος με την προστασία του
καταναλωτή, την ποιότητα των τροφίμων, αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
χώρας μας. Μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκινάμε δυναμικά την
ενίσχυση των παραγωγών, αλλά θα συνεχίσουμε και με άλλες παρεμβάσεις, συνολικά,
για τη στήριξη και παράλληλα την αναδιοργάνωση και εξυγίανση του τομέα. Πρώτιστη
μέριμνα είναι η διαφάνεια σε όλο το σύστημα ώστε ο καταναλωτής να έχει εμπιστοσύνη
σε αυτό που αγοράζει».
Στοιχεία για το Μέτρο
2
Το Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», έχει[s1] δύο (2) υπομέτρα και συνολικά
τέσσερεις (4) δράσεις, ως εξής:
Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία
Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία
Μεταξύ άλλων, το Μέτρο καλύπτει στους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.2 το
κόστος Πιστοποίησης και ειδικά για τη δράση 11.2.1, και το κόστος των
εργαστηριακών αναλύσεων. Στις νέες προβλέψεις του μέτρου περιλαμβάνεται η
δυνατότητα ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε παραπάνω
από μία δράσεις, έχουν προστεθεί νέες καλλιέργειες, σε σχέση με το αντίστοιχο
προηγούμενο Μέτρο, ενώ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στους
δικαιούχους.
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων του Υπομέτρου 11.2 (για τη διατήρηση σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής) είναι πενταετούς διάρκειας, ενώ για το
Υπομέτρο 11.1 (για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής)
οι δεσμεύσεις είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης στο Υπομέτρο 11.2
για άλλα δύο (2) χρόνια, μετά από σχετική πρόσκληση.
Η προκήρυξη του Μέτρου 11 θα γίνει σύντομα, ώστε το πρώτο έτος εφαρμογής να
είναι το 2017. Οι δικαιούχοι θα κληθούν, μετά από σχετική δημόσια Πρόσκληση, να
υποβάλουν αίτηση ένταξης, η οποία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα βασίζεται
στα στοιχεία της εκμετάλλευσης του κάθε ενδιαφερόμενου, όπως αυτά δηλώθηκαν
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
Ας σημειωθεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα γίνει με
διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης με άλλες ηλεκτρονικές βάσεις (ΚΕΠΥΟ,
Ηλεκτρονική Βάση Βιοκαλλιεργητών, κλπ), ενώ οι ανακοινώσεις των
προσωρινών/οριστικών πινάκων δικαιούχων θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα και απ’
ευθείας αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στους αιτούντες ώστε να μην υπάρξει
απώλεια χρόνου.
Οι δικαιούχοι του προηγούμενου Μέτρου 2.1.4 για τη Βιολογική Γεωργία, μπορούν
να είναι δικαιούχοι και του νέου Μέτρου 11, και οι υποχρεώσεις/δεσμεύσεις τους να
ξεκινήσουν την επόμενη ημέρα της λήξης των υποχρεώσεών τους στο προηγούμενου
μέτρο 2.1.4. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενίσχυση 241 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση 12.000 νέων αγροτών
Δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα (www.agrotikianaptixi.gr) η προκήρυξη του μέτρου 6.1 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση νέων, έως και 40 ετών,
για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις.
Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο είναι 241 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν
12.000 περίπου νέοι γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.
Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση
της καλλιέργειας / εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης. Οι εισερχόμενοι στην κτηνοτροφική
παραγωγή, καθώς και οι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή των μικρών νησιών
μέχρι και 3.000 κατοίκους, έχουν αυξημένη στήριξη.
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€)
1. Προσανατολισμός παραγωγής
εκμετάλλευσης στη μελλοντική
κατάσταση
Φυτική 17.000
Μικτή 17.000
Κτηνοτροφική 19.500
2. Προσαύξηση στα ανωτέρω ποσά
ανάλογα με την περιοχή μόνιμης
κατοικίας του αρχηγού της
εκμετάλλευσης
Ορεινή 2.500
Μειονεκτική 2.500
Μικρά νησιά με πληθυσμό
μέχρι και 3.000 κατοίκους
2.500
Λοιπές περιοχές 0
Ύψος στήριξης που μπορεί να χορηγηθεί –
Σύνολο
Μέγιστο 22.000
Ελάχιστο 17.000
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και φάκελο από τις 31 Οκτωβρίου έως τις
30 Νοεμβρίου 2016.
Ο σχεδιασμός του μέτρου έγινε με τη λογική της απλοποίησης, απλούστευσης του θεσμικού
πλαισίου και επιτάχυνσης των διαδικασιών εφαρμογής του σε σχέση με την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα μέσω:
της εκχώρησής του στις ελληνικές Περιφέρειες,
της αύξησης της μέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο,
της υιοθέτησης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών μηχανογραφικών εφαρμογών για την
ταχεία υποβολή, αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και πληρωμή των δικαιούχων και
διασύνδεσή τους με λοιπές υποστηρικτικές βάσεις (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων, ΟΠΣΑΑ, eΠΔΕ, κλπ.),
της δυνατότητας για πρώτη φορά συμμετοχής νομικών προσώπων στο μέτρο ως δικαιούχων
στήριξης,
της απλούστευσης προσδιορισμού και τεκμηρίωσης του χρόνου πρώτης εγκατάστασης, με
την αίτηση και εγγραφή των υποψηφίων στο μητρώο αγροτών και αγροτικών
εκμεταλλεύσεων ως «νεοεισερχόμενοι» στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες αγρότες, αντί
της υποβολής πληθώρας λοιπών δικαιολογητικών,
της μη υποχρεωτικότητας τήρησης μακροχρόνων δεσμεύσεων πενταετίας μετά την
ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου των δικαιούχων και υποβολής των σχετικών
δικαιολογητικών.
Η ένταξη των νέων γεωργών στο μέτρο μπορεί να συνδυαστεί με την ενίσχυσή τους (και μάλιστα
με προνομιακούς όρους) από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 -2020, όπως:
 4.1 Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης,
 1.1 Επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων με δράση κατάρτισης και
ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς,
 3.1 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
 2.1 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών,
 9.1 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.
Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει τα εξής:
«Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές
περιοχές, είναι βασικός μας στόχος, δεδομένης και της διαφαινόμενης τάσης επιστροφής νέων στην
ύπαιθρο. Αν δεν ανανεωθεί ο αγροτικός πληθυσμός δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τις σύγχρονες
τάσεις της γεωργίας και να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο.
Ενισχύουμε λοιπόν την είσοδο νέων γεωργών στο επάγγελμα και την ανάληψη της αρχηγίας
γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τις προηγούμενες γενιές, με επαρκές αρχικό παραγωγικό δυναμικό».

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΟΥΡΑ 04 ΝΟΕ 2017