Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

ΣΥΒΙΣΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ TA ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΑΣΠΡΟΛΙΘΙ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Αλ. Παπαδιαμάντης, «Άϊ μου Γιώργη», 1892


«Α! Αι εκλογαί, αυτή είναι η μόνη επί εβδομήκοντα έτη ασχολία μας, αφ’ ότου ηλευθερώθημεν, αφ’ ότου δηλαδή μεταλλάξαμεν τυράννους, τους οποίους διά των εκλογών φανταζόμεθα ότι αντικαθιστώμεν τάχα συχνότερον».